Hyresgästföreningen i

Stockholms innerstad

Samlad information om hyresgästföreningen i Stockholms innerstad

Viktiga länkar

Organisationer

Aktuellt om hyresförhandlingar

Årets hyresförhandlingar har präglats av ett svårt ekonomiskt läge med hög inflation och en drastisk kostnadsutveckling. Många fastighetsvärdar har ställt krav på historiskt höga hyreshöjningar. I november 2022 lämnade fastighetsbolagen för de tre stora allmännyttiga bolagen hyresförhandlingarna efter yrkanden på 8,7 procent och man valde att hänskjuta frågan till parternas gemensamma tvistlösningsorgan, Hyresmarknadskommittén, HMK. Efter ett beslut av HMK och den oberoende skiljedomaren står det nu klart att det blir en hyresjustering från 1 januari 2023 på i snitt 4,45 % i Allmännyttan. 

Skriv på vårt upprop för en rättvisare bostadsmarknad!

Lediga lägenheter

hos Bostadsförmedlingen

Engagera dig som förtroendevald

Att vara förtroendevald är ett viktigt uppdrag som innebär både ett stort förtroende och ett stort ansvar. Du representerar alla medlemmar i ditt område och du representerar även övriga hyresgäster, inte minst om ni till exempel har ett avtal om inflytande eller får pengar och lokal från hyresvärden för att bedriva verksamhet. Som förtroendevald förväntas du delta vid styrelsemöten och andra möten. Det är där ni fattar gemensamma beslut.

Starta en lokal förening

Ett bra och tryggt hem är något av det viktigaste som finns. Vill du vara med och påverka hur det fungerar där du bor? Kanske ordna gårdsfester, få till bättre belysning eller fixa rabatterna? Gå ihop med dina grannar och starta en lokal hyresgästförening.

Bli husombud

Som husombud samlar du in synpunkter från dina grannar om era gemensamma angelägenheter. Ditt uppdrag är att se till att informationen når den anställde förhandlingsledaren på regionkontoret.

Hundratals hyresgäster i manifestation mot allmännyttans hyreskrav 9 januari 2023

Bli medlem

Gå med i Sveriges största folkrörelse.

Bevara och värna hyresrätten!

Insändare av hyresgäster

– Hyresgästernas eviga kamp mot de cyniska och hänsynslösa hyresvärdar/kapitalister som förstör samhället och suger livet ur sina medmänniskor.

– Inget är oskäligt mot hyresgästerna! Rubrikens självklarhet understryks av det allmännyttiga bostadsbolaget Familjebostäder, Hyresnämnden och Svea hovrätt vid upprustningsärenden.

Händer på Kungsholmen

Vi arbetar just nu med att stärka samarbetet mellan styrelsen, lokala föreningar och husombud.

Är ni intresserade av att engagera er, kontakta oss så hjälper vi gärna till.

Hyresgästföreningen

  • Bli medlem

  • Råd

  • Engagera dig

  • Förmåner

Kontakta oss

14 + 2 =

Innerstadens ordföranden

Yngve-Södermalm, Lena-Kungsholmen, Beatrice-Norrmalm, Mats-Östermalm