Den 30 mars är det dags för årsmöte i Hyresgästföreningen Östermalm. Mötet kommer att hållas i föreningslokalen på Fältöversten.

Mötet kommer att dra igång klockan 18.00, men avprickning sker mellan 17.30 och 18.00, så kom i tid. Vi kommer att servera en lättare förtäring och regionens ordförande Simon Safari kommer och håller i ordförandeklubban under mötet.

Utöver sedvanliga årsmöteshandlingar kommer vi att ha en presentation av vad vi gjort under året. Vi kommer att ha en aktivitet kring höstens val, där du får möjlighet att framföra vilka frågor du tycker vi ska driva. Vi presenterar kort Hyresgästföreningens strategi inför valrörelsen och hur vi tänkt få upp bostadspolitik som en valfråga. Det blir ett tillfälle för er medlemmar att säga er mening!

Handlingar kommer att finnas på plats samt vara tillgängliga på föreningens hemsida en vecka före årsmötet. Det går även att få handlingarna skickade till sig via e-post.

Nomineringar:
Förslag på personer som husombud, till förhandlingsråd och delegation, ombud till regionfullmäktige, styrelse, revisorer eller valberedning lämnas till valberedningen senast den 16 mars, via e-post jonas.forchhammer@gmail.com eller telefon 070-890 88 99.

Anmälan:
Vi är tacksamma för anmälan till mötet för beräkningens skull, samt om vi skulle behöva ställa om till ett digitalt möte. Handlingarna får du då automatiskt. Vi behöver din anmälan senast 25 mars via länken https://link.webropol.com/ep/ostermalmarsmote2022 eller via telefon på nummer 010-459 20 12.